Proč je důležité mít informační systém

Už od pradávna platilo, že kdo má lepší informace, je na tom lépe. A čím přesnější byly, tím lépe. Například pokud tlupa pralidí věděla, kam se chodí napájet stáda divokých býložravců, nemuseli mít strach, že budou hladovět. A pokud věděli, kde se pohybují nepřátelské tlupy, riziko, že budou znenadání napadeni, se také snížilo prakticky na minimum.

některé možné zdroje informací

Dnes již samozřejmě ve většině případů nejde o otázku přežití (samozřejmě s výjimkou válečných operací), ovšem přístup k informacím je i dnes klíčem k tomu, aby byl člověk úspěšný. Nejviditelnější je to v podnikání.

Pokud začínáte s vlastním podnikatelským plánem, je nutné nejdříve vědět, po čem zákazníci touží. Jsou zde nějaké produkty, o které by byl zájem, ovšem které doposud nejsou na trh dodávány? Jistě, pravděpodobnost něčeho takového je astronomicky malá, avšak právě znalost trhu je pro úspěch klíčová. Je proto dobré vybudovat si informační systém.

Avšak informace nás ovlivňují i v běžném životě. Je nutné vědět, jaké potraviny můžeme jíst a jaké jsou pro nás jedovaté. Každý z nás musí mít alespoň základní znalost dopravních předpisů, aby i jako chodec věděl, jak se například na přechodu chovat.

Ovšem nejen to, vzhledem k tomu, že jsme sociální druh, milující kontakt s ostatními příslušníky, je nutné už v mladém věku znát základní pravidla společenského kontaktu. Již malé děti ve školce se učí, jaké chování je vhodné a jaké ne. A s věkem toto umění pouze zdokonalujeme.

hledání správné informace

Avšak nestačí pouze, pokud se danou informaci dozvíme. Stejně nutné je si ji udržet. Zde přichází ke slovu paměť. A s ní je to trochu složitější. Neboť ne vše si v hlavě uchováme, a čím více času uplynulo, tím méně se na ni lze spolehnout.

Často se může dokonce stát, že si pamatujeme věci, které se nikdy nestaly. Děje se to především u vzdálených vzpomínek. Tento jev se nazývá „Mandelův efekt“, a je rozhodně zajímavé, jak snadno nám mozek vytvoří pozměněnou nebo dokonce falešnou vzpomínku. A nemusí přitom jít o nějakou vzdálenou událost.

Proto nejsou výpovědi svědků na policii brány jako stoprocentní, ale je potřeba je vždy podpořit důkazem, že se vše stalo tak, jak svědek vypráví. Ten ani nemusí úmyslně lhát, jeho mozek však již vzpomínku v pár detailech pozměnil. A právě tyto drobnosti se mohou ukázat jako klíčové.

Jak je vidět, informace jsou pro nás stále nesmírně důležité. Není tedy dobré je podceňovat. Naopak, je potřeba vždy shromáždit veškerá relevantní data, než se k něčemu rozhodneme. Právě v tom totiž tkví tajemství úspěchu.