Trpí vaše děti závislostí na internetu? Psychologové varují!

Dle průzkumu EU Kids Online IV, který zpracovávali profesoři z Masarykovy univerzity v Brně, vyplývá, že 22 procent dětí tráví více než 7 hodin denně surfováním na internetu.
Psychologové tvrdí, že je chyba převážně v rodičích. Ti mají za úkol nastavit jasné hranice, což se jim bohužel nedaří. Jako příklad může být tzv. víkendový detox od internetu, sociálních sítí. Vyhrazení určitého času, kdy děti mohou být online. Podcenění této problematiky může vést až k závažným komplikacím, jako jsou deprese či sociální vyloučení, nemožnost navázat reálné kontakty. Zvyšují se také zdravotní potíže, především páteře a zraku. Nejrizikovější skupinou jsou děti od 12 do 15 let.
Chlapec s mobilním telefonem
 
Jak ale poznat, že je dítě opravdu závislé?
V případě absence internetového připojení má dítě výkyvy nálad, které mohou přecházet do agrese. Dítě se nestýká s reálnými kamarády, raději žije v online světě, kde je mu lépe. Dá se říci, že ignoruje okolí, uzavírá se do sebe sama. Surfuje v podstatě většinu volného času, dělá mu problém internet vypnout. Nedodržuje pitný a stravovací režim.
 
Dá se závislosti nějak předejít?
Je třeba, aby rodiče plánovali pro děti vhodné činnosti. Nejlépe takové, do kterých se zapojí celá rodina. Procházky, navštěvování dětských hřišť, tvůrčí činnost, sport. Zkrátka dostatek volnočasových aktivit, aby se nenudily. Dále by měli dítěti stanovit jasné hranice a pravidla ohledně užívání internetového připojení. Stanovit přesnou dobu, kdy ho může či nemůže využívat. Jak v počítači, telefonu, tabletu aj. A co je nejdůležitější, sami by měli jít příkladem a elektroniku odložit. Věnovat dítěti dostatečnou pozornost, zajímat se o něj a také o jeho prožívání.
 Děti si hrají na počítači
Na závěr je třeba zdůraznit – pokud máte i vy podezření, že žijete s netolikem a řešení situace je nad vaše síly, nejvhodnější je kontaktovat odbornou psychologickou pomoc. Nepodceňujte tuto závislost.